Korean Movie 영화 가족 시네마 (Modern Family, 2012) 예고편 (...

13618008 권민표 영화편집과제 [고령화가족]Trailer

Movie 고령화 가족 (Aging Family, 2013) 캐릭터 예고편 (Charact...

잡식가족의 딜레마 (The Omnivorous Family, 2014) 예고편 (Trail...

고령화 가족 (Boomerang Family, 2013) 예고편 (Trailer)

Boomerang Family (2012)

110 phút | Hàn Quốc

Phim lẻ Tâm lý Gia đình Hài

​In Mo đang khủng hoảng nặng vì vợ bỏ theo người khác, hiện đang sống trong một căn hộ đổ nát và không thể trả tiền thuê nhà. Vào giờ phút đen tối nhất, In Mo nhận được cú điện thoại từ mẹ mình. And đã đến và quyết định ở lại nhà mẹ vô thời hạn.Nhưng mẹ anh không ở một mình như anh tưởng mà trong nhà còn có anh trai của anh là Han Mo...

Đạo diễn: Song Hae Seong

Gởi đánh giá Tìm phim online

In Mo đang khủng hoảng nặng vì vợ bỏ theo người khác, hiện đang sống trong một căn hộ đổ nát và không thể trả tiền thuê nhà. Vào giờ phút đen tối nhất, In Mo nhận được cú điện thoại từ mẹ mình. And đã đến và quyết định ở lại nhà mẹ vô thời hạn.Nhưng mẹ anh không ở một mình như anh tưởng mà trong nhà còn có anh trai của anh là Han Mo...