캠퍼스 S 커플 (Campus S Couple, 2013) 19금 예고편 (Adult Tr...

캠퍼스 S 커플 예고편 Campus S Couple Trailer (2014) HD

캠퍼스 S 커플 (Campus S Couple, 2013) 20초 예고편 (20s Trai...

<캠퍼스 S 커플> 티저 예고편

Campus S Couple (2014)

108 phút | Hàn Quốc

18+

Chan Seung, một cậu sinh viên vừa trở lại trường sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, bắt đầu cuộc sống mới với những cuộc thám hiểm tình trường cùng 3 cô gái khác lạ. Qua câu chuyện của Chan Seung, đạo diễn Song Chang Yong muốn miêu tả chân thực về cuộc sống và đời sống tâm lý giới trẻ sinh viên Hàn Quốc hiện nay.

Đạo diễn: Song Chang Yong

Gởi đánh giá Tìm phim online

Chan Seung, một cậu sinh viên vừa trở lại trường sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, bắt đầu cuộc sống mới với những cuộc thám hiểm tình trường cùng 3 cô gái khác lạ. Qua câu chuyện của Chan Seung, đạo diễn Song Chang Yong muốn miêu tả chân thực về cuộc sống và đời sống tâm lý giới trẻ sinh viên Hàn Quốc hiện nay.