Korean Movie 카트 (Cart, 2014) 예고편 (Trailer)

Korean Movie 카트 (Cart, 2014) 캐릭터 예고편 (Character Tr...

Korean Movie 카트 (Cart, 2014) 메인 예고편 (Main Trailer)

Cart (2014)

110 phút | Hàn Quốc

Phim lẻ Gia đình Tình cảm

Sun Hee là một người mẹ có hai đứa con. Cô không ngừng làm việc trong một trung tâm thương mại có quy mô lớn, nhưng trong suốt 5 năm Sun Hee vẫn chỉ là một nhân viên hợp đồng, cô hứa hẹn nhiều lần rằng mình sẽ phấn đấu để được làm nhân viên chính thức, toàn thời gian.

Đạo diễn: Boo Ji Young

Gởi đánh giá Tìm phim online

Sun Hee là một người mẹ có hai đứa con. Cô không ngừng làm việc trong một trung tâm thương mại có quy mô lớn, nhưng trong suốt 5 năm Sun Hee vẫn chỉ là một nhân viên hợp đồng, cô hứa hẹn nhiều lần rằng mình sẽ phấn đấu để được làm nhân viên chính thức, toàn thời gian.

Diễn viên tham gia