Chiến Dịch Chống Ế 2 || Tập 1: Ế có gì mà chống ch...

Chiến Dịch Chống Ế 2 || Tập 2: Chiến dịch con gà t...

Chiến Dịch Chống Ế 2 || Tập 3: Hội ba chàng mắc mư...

Chiến Dịch Chống Ế 2 || Tập 3: Anh Em Kết Nghĩa | ...

Chiến Dịch Chống Ế 2 || Tập 4: Spiderman tỏ tình ...

Chiến Dịch Chống Ế - 2 (2015)

30 phút | Việt Nam

Phim bộ

“Chiến Dịch Chống Ế” – một “chiến dịch” mà bất cứ ai đang cô đơn vì bất cứ lý do gì cũng đều quan tâm và muốn tham gia. Đây cũng là “vấn đề” chung của giới trẻ hiện nay, khi càng ngày càng khó tìm ra “một nửa” hoàn hảo đúng ý mình.

Đạo diễn: ĐINH HÀ UYÊN THƯ

Gởi đánh giá Tìm phim online

“Chiến Dịch Chống Ế” – một “chiến dịch” mà bất cứ ai đang cô đơn vì bất cứ lý do gì cũng đều quan tâm và muốn tham gia. Đây cũng là “vấn đề” chung của giới trẻ hiện nay, khi càng ngày càng khó tìm ra “một nửa” hoàn hảo đúng ý mình.