YANTV_Chiến Dịch Chống Ế_Teaser

YANTV_Chiến Dịch Chống Ế_Sĩ Thanh cùng dài gái đẹp...

YANTV_Sĩ Thanh, Minh Anh, Yaya Trương Nhi, Diệu Nh...

YANTV_Chiến Dịch Chống Ế_Làm sao để hết Ế?

Sĩ Thanh: "Ế vì không phải theo xu thế mà vì phải ...

Chiến Dịch Chống Ế (2014)

12 phút | Việt Nam

Phim bộ Hài

“Chiến Dịch Chống Ế” – một “chiến dịch” mà bất cứ ai đang cô đơn vì bất cứ lý do gì cũng đều quan tâm và muốn tham gia. Đây cũng là “vấn đề” chung của giới trẻ hiện nay, khi càng ngày càng khó tìm ra “một nửa” hoàn hảo đúng ý mình.

Đạo diễn: ĐINH HÀ UYÊN THƯ

Gởi đánh giá Tìm phim online

“Chiến Dịch Chống Ế” – một “chiến dịch” mà bất cứ ai đang cô đơn vì bất cứ lý do gì cũng đều quan tâm và muốn tham gia. Đây cũng là “vấn đề” chung của giới trẻ hiện nay, khi càng ngày càng khó tìm ra “một nửa” hoàn hảo đúng ý mình.