Chiến Thần Xi Vưu (2015)

100 phút | Trung Quốc

Phim lẻ Thần thoại

Xi Vưu vốn là một người nhu nhược trong bộ lạc Cửu Lê, từ dưới đáy xã hội anh đã vươn lên để bảo vệ gia tộc, giết chết kẻ thù, giải oan cho cha và trở thành chiến thần nổi tiếng thời cổ.

Đạo diễn: Trương Kỷ Trung

Gởi đánh giá Tìm phim online

Bộ lạc Cửu Lê bị đồng minh phản bội. Lúc này dũng sĩ của họ bất ngờ bị giết chết. Xi Vưu vốn là một người nhu nhược trong bộ lạc, từ dưới đáy xã hội anh đã vươn lên để bảo vệ gia tộc, giết chết kẻ thù, giải oan cho cha và trở thành chiến thần nổi tiếng thời cổ.