Chim Sẻ (2016)

45 phút | Trung Quốc

Phim bộ Tình cảm

Phim xoay quanh đặc công có biệt danh Ma Tước ở Uông Ngụy. Anh đã bí mật truyền lại thông tin và đánh cắp các kế hoạch của chính phủ Uông Ngụy.

Đạo diễn: Kim Sâm

Gởi đánh giá Tìm phim online

Phim xoay quanh đặc công của tổng bộ hành động đặc biệt với biệt danh Ma Tước được ở Uông Ngụy. Thông qua mật danh của mình anh đã bí mật truyền lại thông tin và đánh cắp các kế hoạch của chính phủ Uông Ngụy. (麻雀 李易峰)