张智霖 又一天

談判專家 P.1

Chuyên Gia Đàm Phán (2003)

45 phút | Hong Kong

Phim bộ Hình sự

Bộ phim lấy đề tài mới mẻ trong ngành cảnh sát, những cảnh sát viên ngoài công việc chính là điều tra vụ án, truy bắt tội phạm... họ còn có thể đảm nhận công việc đàm phán.

Đạo diễn: Quảng Nghiệp Sinh

Gởi đánh giá Tìm phim online

Bộ phim lấy đề tài mới mẻ trong ngành cảnh sát, những cảnh sát viên ngoài công việc chính là điều tra vụ án, truy bắt tội phạm ...họ còn có thể đảm nhận công việc đàm phán là giải quyết những cuộc biểu tình, bạo động, khuyên nhủ những người có ý muốn tự sát ... bằng biệt tài xử lý tình huống của mình và sự phối hợp thật ăn ý với đồng đội ...để bảo vệ trị an Hong Kong ...