Có Để Yên Không (2017)

99 phút | Trung Quốc

Phim lẻ Hài

Lão Phạm sinh vào ngày cá tháng Tư là người đàn ông thẳng tính. Ngay trong ngày sinh nhật ông bất ngờ gặp phải loạt sự kiện kỳ lạ như những người kỳ lạ, những chuyện bi hài và vòng tuần hoàn sống chết lặp đi lặp lại.

Đạo diễn: Vương Khiếu Khôn

Gởi đánh giá Tìm phim online

Lão Phạm sinh vào ngày cá tháng Tư là người đàn ông thẳng tính. Ngay trong ngày sinh nhật ông bất ngờ gặp phải loạt sự kiện kỳ lạ như những người kỳ lạ, những chuyện bi hài và vòng tuần hoàn sống chết.Hàng ngày ông phải trải nghiệm cuộc sống đa dạng và dần dần thay đổi bản thân.

有完没完