解忧公主_5分钟预告片[张歆艺 袁弘]

【HD Trailer】《解忧公主》片花 Princess Jieyou - 张歆艺, 袁弘

《解忧公主》不惧高温只为公主梦! 张歆艺自谦不如刘诗诗

《解憂公主》熱拍 袁弘期待張歆藝與袁文康床戲

Công Chúa Giải Ưu (2014)

45 phút | Trung Quốc

Phim bộ Tiểu sử Lịch sử

Phim được xây dựng vào thời Hán Vũ Đế, triều đình phái công chúa Giải Ưu đi hòa thân với quốc gia Ô Tồn ở Tây Vực.

Đạo diễn: Trịnh Tử

Gởi đánh giá Tìm phim online

Phim được xây dựng vào thời Hán Vũ Đế, triều đình phái công chúa Giải Ưu đi hòa thân với quốc gia Ô Tồn ở Tây Vực.

Nội dung phim là câu chuyện về tình yêu, tình bạn và sự thông minh của công chúa Giải Ưu ở hậu cung nơi đất khách quê người. Nàng đã dùng tấm lòng bao la và ý chí mạnh mẽ để giành được sự ủng hộ của người Ô Tồn và giảm thế lực của người Hung Nô ở Tây Vực. Công chúa Giải Ưu không chỉ là nàng công chúa bình thường mà chính là vị hoàng hậu trong lòng người dân Tây Vực và giúp truyền bá văn hóa, ảnh hưởng của Trung Nguyên đến với các quốc gia xa xôi này.(解忧公主)