Cương (2015)

45 phút | Hong Kong

Phim bộ Viễn tưởng Tiểu sử Kinh dị

Lấy đề tài viễn tưởng pha lẫn các yếu tố kinh dị, Cương là bộ phim về mối quan hệ phức tạp giữa 2 giống loài ma cà rồng và người bất tử.

Đạo diễn: Trần Duy Quang

Gởi đánh giá Tìm phim online

Lấy đề tài viễn tưởng pha lẫn các yếu tố kinh dị, Cương Thi là bộ phim về mối quan hệ phức tạp giữa 2 giống loài cương thi và người bất tử.