Đà Địa Khu Ma Nhân (2015)

100 phút | Hong Kong

Phim lẻ Kinh dị

Bộ phim xoay quanh một anh chàng có khả năng đặc biệt là trừ ma.

Đạo diễn: Trương Gia Huy

Gởi đánh giá Tìm phim online

Bộ phim xoay quanh một anh chàng có khả năng đặc biệt là trừ ma.