【HD Trailer】《多情江山》片花 Duo Qing Jiang Shan 高云翔, 侯梦...

【HD Trailer】《多情江山》片花 Duo Qing Jiang Shan 2015 高云...

【HD Trailer】《多情江山》片花 Duo Qing Jiang Shan 2015 高云翔,...

【HD Trailer】《多情江山》 片花 Royal Romance:袁咏仪高云翔演绎母子情相关专...

【HD Trailer】《多情江山》 片花 Royal Romance:袁咏仪高云翔演绎母子�� s...

Đa Tình Giang Sơn (2015)

45 phút | Trung Quốc

Phim bộ Tình cảm

Hoàng đế Thuận Trị cải trang đến Giang Nam và làm quen với Đổng Tiểu Uyển. Anh quyết định đưa Đổng Tiểu Uyển vào cung dù hoàng gia cấm con gái Hán gia nhập hậu cung.

Đạo diễn: Lý Huệ Dân

Gởi đánh giá Tìm phim online

Hoàng đế Thuận Trị cải trang đến Giang Nam và làm quen với Đổng Tiểu Uyển. Anh quyết định đưa Đổng Tiểu Uyển vào cung dù hoàng gia cấm con gái Hán gia nhập hậu cung. Tình yêu của Thuận Trị và Đổng Tiểu Uyển bị hoàng thái hậu Hiếu Trang ngăn cản. Cuối cùng sự thiện lương và trí tuệ của Đổng Tiểu Uyển đã thuyết phục Hiếu Trang. Không ngờ Thuận Trị mắc bệnh đậu mùa khiến mọi kế hoạch cải cách của ông cũng bị dừng lại. (多情江山)