아빠가 돌아왔다 (Daddy's back, 2016) 예고편 (Trailer)

Movie Trailer 아빠가 돌아왔다 Daddy's back, 2016

티저예고 2탄! [아빠가 돌아왔다/Daddy's back, 2015] korean movi...

Dad Is Back (2016)

100 phút | Hàn Quốc

Phim lẻ Gia đình Tình cảm

Câu chuyện về một người đàn ông côn đồ bỗng một ngày nhặt được một số tiền lớn và con đường tìm lại gia đình của mình

Đạo diễn: Yoon Yeo Chang

Gởi đánh giá Tìm phim online

Câu chuyện về một người đàn ông côn đồ bỗng một ngày nhặt được một số tiền lớn và con đường tìm lại gia đình của mình

Diễn viên tham gia