Đại Đường Vinh Diệu 2 (2017)

45 phút | Trung Quốc

Phim bộ Lịch sử

Để giúp đỡ Lý Thục, Độc Cô Tĩnh Dao tự nguyện gả nhập vương phủ. Tuy nhiên hành động của cô khiến Lý Thục phân vân khi vẫn còn tình yêu với Trân Châu. Trân Châu đề nghị rời vương phủ, nhường vị trí vợ cả cho Tĩnh Dao, Lý Thục được lên ngôi thái tử. 

Đạo diễn: Lưu Quốc Nam

Gởi đánh giá Tìm phim online

Hoàng tử Lý Đảm bị hoàng hậu hại chết khiến triều đình lại rung động. Để giúp đỡ Lý Thục, Độc Cô Tĩnh Dao tự nguyện gả nhập vương phủ để giúp chàng. Tuy nhiên hành động của cô khiến Lý Thục phân vân khi vẫn còn tình yêu với Trân Châu. Trân Châu đề nghị rời vương phủ, nhường vị trí vợ cả cho Tĩnh Dao, Lý Thục được lên ngôi thái tử. 

大唐荣耀2