Đại Đường Vinh Diệu (2017)

45 phút | Trung Quốc

Phim bộ Lịch sử

Phim xoay quanh Thẩm Trân Châu là thiên kim tiểu thư được tuyển chọn làm vương phi của Quảng Bình vương Lý Dự và được truy phong làm Duệ Thực hoàng hậu.

Đạo diễn: Lưu Quốc Nam

Gởi đánh giá Tìm phim online

Thẩm Trân Châu là thiên kim tiểu thư được tuyển chọn làm vương phi của Quảng Bình vương Lý Dự và được Lý Thích truy phong làm Duệ Thực hoàng hậu.

Nàng là thiếu nữ Giang Nam có tấm lòng lương thiện, hết lòng vì nước vì dân. Trong loạn An Sử Chi, nàng nguyện ở lại Trường An cùng người dân chống giặc và được nhân dân kính trọng. Vì bảo vệ danh tiếng cho chồng, nàng quyết định trở lại dân gian.

大唐荣耀