《大汉贤后卫子夫》热拍王珞丹求"打入冷宫"高清版

2014 《大汉贤后卫子夫》插曲MV唯美

自制《大汉贤后卫子夫》5分钟片花MV

Preview 《大汉贤后卫子夫》片花 林峯, 王珞丹)

Đại Hán Hiền Hậu: Vệ Tử Phu (2014)

45 phút | Trung Quốc

Phim bộ Tiểu sử Lịch sử

Vệ Tử Phu là cô gái có xuất thân hèn mọn. Sau khi vào cung, cô sinh được trưởng tử Lưu Cư và trở thành hoàng hậu thứ 2 của Hán Vũ Đế Lưu Triệt.

Đạo diễn: Dư Minh Sinh

Gởi đánh giá Tìm phim online

Đại Hán Hiền Hậu: Vệ Tử Phu (大汉贤后卫子夫) được làm dựa trên cuộc đời có thật của hoàng hậu Vệ Tử Phu đời nhà Hán.

Vệ Tử Phu là cô gái có xuất thân hèn mọn. Sau khi vào cung, cô sinh được trưởng tử Lưu Cư và trở thành hoàng hậu thứ 2 của Hán Vũ Đế Lưu Triệt.

Vệ Tử Phu xuất thân bình dân và làm nô tì, dù không có nhan sắc và gia thế hiển hách như những người khác, nhưng nhờ vào trí thông minh và quyết tâm xây dựng "hậu cung hài hòa" mà cô đã giành được vị trí đứng cạnh Hán Vũ Đế suốt gần 50 năm. Vệ Tử Phu không chỉ thay đổi được số phận của mình mà còn thay đổi cả gia tộc khi anh trai là Vệ Thanh, cháu trai Hoắc Khứ Bệnh đều là những đại tướng quân tài ba của nhà Hán.