紫禁驚雷 - 第 2 集預告

紫禁驚雷 - 第 5 集預告

紫禁驚雷 - 第 7 集預告

紫禁驚雷 - 第 8 集預告

紫禁驚雷 - 第 9 集預告

Đại Nội Thị Vệ (2011)

45 phút | Hong Kong

Phim bộ Lịch sử

Chàng thanh niên võ nghệ cao cường Nhiếp Đa Bảo luôn ấp ủ ước mơ được vào Tử Cấm Thành làm ngự tiền thị vệ. Đa Bảo quen biết và kết nghĩa huynh đệ với nhị vương gia Phúc Toàn và thăng chức nhờ sự giúp đỡ của ông.

Đạo diễn: Lương Tài Viễn

Gởi đánh giá Tìm phim online

Chàng thanh niên võ nghệ cao cường Nhiếp Đa Bảo (Mã Tuấn Vỹ) luôn ấp ủ ước mơ được vào Tử Cấm Thành làm ngự tiền thị vệ, một mặt thực hiện hoài bão của bản thân, một mặt muốn đại diện cho tiếng nói của người Mãn trong triều đình người Hán. Chính vì vậy, Đa Bảo đã quyết định đăng ký tham gia cuộc thi tuyển vào thị vệ doanh do triều đình tổ chức. Trong một lần tình cờ, Đa Bảo quen biết và kết nghĩa huynh đệ với nhị vương gia Phúc Toàn (Mã Quốc Minh). Sau khi vào cung, được sự đề bạt của Phúc Toàn, Đa Bảo được bổ nhiệm làm nhất đẳng thị vệ phò tá cho vua Khang Hy (Trần Quốc Bang). Tuy nhiên, Đa Bảo không bao giờ ngờ cấm cung là một nơi đầy những âm mưu, toan tính và lọc lừa. Và Đa Bảo cũng không thể ngờ rằng hảo huynh đệ tình như thủ túc của mình - Phúc Toàn - từ lâu luôn toan tính kế hoạch mưu triều soán vị, lật đổ ngôi vua của Khang Hy