Đãng Khấu Phong Vân (2017)

100 phút | Trung Quốc

Phim lẻ Chiến tranh

Giặt Oa liên tục xâm chiếm vùng duyên hải Đông Nam. Thích Kế Quang trong lúc lâm nguy đã cùng với Du Đại Du tự chiêu mộ 3000 thôn dân ở Nghĩa Ô và huấn luyện họ thành Thích gia quân nổi danh.

Đạo diễn: Trần Gia Thượng

Gởi đánh giá Tìm phim online

Năm Gia Tĩnh triều Minh, giặt Oa liên tục xâm chiếm vùng duyên hải Đông Nam. Thích Kế Quang trong lúc lâm nguy đã cùng với Du Đại Du tự chiêu mộ 3000 thôn dân ở Nghĩa Ô. Trong thời gian ngắn nhờ vào kỷ luật nghiêm minh, tài luyện binh, vũ khí tiên tiến và trận pháp xuất sắc mà họ đã thành Thích gia quân nổi danh. Dưới sự dẫn dắt của Thích Kế Quang, Thích gia quân đã đánh bại giặc Oa, bảo vệ vùng duyên hải.

荡寇风云