Dear White People (2017)

45 phút | Mỹ

Phim bộ Tâm lý

Tại một trường cao đẳng Ivy League, Sự đa dạng về màu sắc của các chủng tộc và sự kỳ thị lẫn nhau giữa người da trắng với người da màu.

Đạo diễn: N/A

Gởi đánh giá Tìm phim online

Tại một trường cao đẳng Ivy League, Sự đa dạng về màu sắc của các chủng tộc và sự kỳ thị lẫn nhau giữa người da trắng với người da màu.