Delightful Girl Choon-Hyang MV

Delightful Girl Choon-Hyang OST #02 - 행복하길바래 (Happ...

I Love You 사랑해요 (Delightful Girl Choon-Hyang)

Izi - Emergency Room FMV (Sassy Girl Chun hyang OS...

Delightful Girl Choon Hyang OST (As One)

Delightful Girl Choon Hyang (2005)

46 phút | Hàn Quốc

Phim bộ Tình cảm Hài

Bộ phim được bắt đầu khi Lee Mong Ryong, chuyển về trường chung học Namwon ở phía bắc tỉnh Jeolla vì những rắc rối mà anh chàng đã gây ra ở trường cũ. Cũng tại đây Mong Ryong đã gặp được Chun Hyang.

Đạo diễn: Jun Ki Sang Ji Byung Hyun

Gởi đánh giá Tìm phim online

Bộ phim được bắt đầu khi Lee Mong Ryong, con trai của cảnh sát trưởng ở Seoul chuyển về trường chung học Namwon ở phía bắc tỉnh Jeolla vì những rắc rối mà anh chàng đã gây ra ở trường cũ. Cũng tại đây Mong Ryong đã gặp được Chun Hyang.