Seonam Girls High School Investigators ( 선암여고 탐정단 ...

DramaFever Detectives of Seonam Girls' High Scho...

Seonam Girls High School Investigators- 선암여고 탐정단,G...

[MV] Eunbin x Suyeon - White Love Story - [Seonam...

경악, 혜리의 공주병 "밥 안 먹고 나만 봤어?" 선암여고 탐정단 4회

Detectives of Seonam Girls' High School (2015)

14 phút | Hàn Quốc

Phim bộ Trinh thám Hài

Năm học sinh Trường Seonam là thành viên của một câu lạc bộ thám tử tư tại Seonam Girls High School. Họ cố gắng giải quyết các vấn đề của giáo dục tư nhân, phá thai, bắt nạt, tự tử và các vấn đề khác trong hệ thống giáo dục Hàn Quốc.

Đạo diễn: Yeo Woon Hyuk Yoo Jung Hwan

Gởi đánh giá Tìm phim online

Năm học sinh Trường Seonam là thành viên của một câu lạc bộ thám tử tư tại Seonam Girls High School. Họ cố gắng giải quyết các vấn đề của giáo dục tư nhân, phá thai, bắt nạt, tự tử và các vấn đề khác trong hệ thống giáo dục Hàn Quốc.

Diễn viên tham gia