Korean Movie 영화 나쁜 피 (Dirty Blood, 2011) 예고편 (Trai...

[SSTV] '나쁜 피' 윤주 "파격 노출연기, 거리낌 없이 촬영했다"

나쁜피(dirty blood) gv postscript 2012부천국제환타지 영화제 02

나쁜피(dirty blood) gv postscript 2012부천국제환타지 영화제 01

Dirty Blood (2012)

130 phút | Hàn Quốc

18+ Kinh dị

Phim do Kang Hyo Jin đạo diễn, kể về cô gái trẻ In Seon (Yoon Joo đóng). In Seon sống với mẹ - người đang quằn quại trong căn bệnh nan y. Khi In Seon chuẩn bị đến Tây Ban Nha du học, bà mẹ nói ra sự thật là cha cô vẫn còn sống, In Seon được sinh ra sau khi ông hãm hiếp bà. Đau đớn vì điều này, In Seon quyết định đóng giả là người quen của mẹ đến sống chung với cha để tìm cách trả thù.

Đạo diễn: Kang Hyo Jin

Gởi đánh giá Tìm phim online

Phim do Kang Hyo Jin đạo diễn, kể về cô gái trẻ In Seon (Yoon Joo đóng). In Seon sống với mẹ - người đang quằn quại trong căn bệnh nan y. Khi In Seon chuẩn bị đến Tây Ban Nha du học, bà mẹ nói ra sự thật là cha cô vẫn còn sống, In Seon được sinh ra sau khi ông hãm hiếp bà. Đau đớn vì điều này, In Seon quyết định đóng giả là người quen của mẹ đến sống chung với cha để tìm cách trả thù.