Django Unchained - Bande annonce - VF

Django Unchained - Extrait Scaring - VF

Django Unchained - Extrait Getting Dirty - VF

Django Unchained - Bande annonce - VOST

Django Unchained - Bande annonce 3 -VF

Django Unchained - Extrait I'm Curious - VOST

Django unchained - Extrait Getting Dirty - VOST

Django Unchained - Extrait Scaring - VOST

Django Unchained - Extrait I'm Curious- VF

Django Unchained - Hành Trình Django (2012)

165 phút | Mỹ

Phim lẻ Hình sự Hành động

Phim là cuộc hành trình của một người nô lệ da màu đi săn tiền thưởng và tìm cách cứu vợ mình khỏi tay tên chủ điền Calvin Candie nổi tiếng bệnh hoạn và độc ác. Bộ phim đã khắc họa sắc nét về chế độ nô lệ ở Nam Antebellum và số phận của những người nô lệ tại nơi đây.

Đạo diễn: Quentin Tarantino

Gởi đánh giá Tìm phim online

Phim là cuộc hành trình của một người nô lệ da màu đi săn tiền thưởng và tìm cách cứu vợ mình khỏi tay tên chủ điền Calvin Candie nổi tiếng bệnh hoạn và độc ác. Bộ phim đã khắc họa sắc nét về chế độ nô lệ ở Nam Antebellum và số phận của những người nô lệ tại nơi đây.