Đoạt Hồn - Hollow (2014) Official Trailer #1

Đoạt Hồn - Hollow (2014) Hậu trường tập 1: Câu chu...

Đoạt Hồn - Hollow (2014) Hậu trường tập 2: Đạo Mẫu...

Đoạt Hồn - Hollow (2014) Hậu trường tập 3: Hóa tra...

Đoạt Hồn - Hollow (2014) Hậu trường tập 4: Câu chu...

Đoạt Hồn - Hollow (2014) Hậu trường tập 5: Câu chu...

Đoạt Hồn - Hollow (2014) Hậu trường tập 6: Bé Than...

Đoạt Hồn (2014)

100 phút | Việt Nam

Phim lẻ Tâm lý Kinh dị

Sau khi cô con gái 8 tuổi trở về từ cõi chết gia đình nhà họ Vương trở nên bấn loạn vì những biểu hiện hết sức kỳ lạ của cô bé. Không để những sự việc này tiếp tục diễn ra, Chi (Hồng Ân) quyết định đi tìm hiểu sự thật đằng sau những biểu hiện lạ của em gái mình.

Đạo diễn: hàm trần

Gởi đánh giá Tìm phim online

Sau khi cô con gái 8 tuổi trở về từ cõi chết gia đình nhà họ Vương trở nên bấn loạn vì những biểu hiện hết sức kỳ lạ của cô bé. Không để những sự việc này tiếp tục diễn ra, Chi (Hồng Ân) quyết định đi tìm hiểu sự thật đằng sau những biểu hiện lạ của em gái mình.