Grandpas over Flowers intl Trailer CJ E&M tvN

Grandpa Over Flowers (꽃보다 할배) - Official Teaser Tr...

[Preview] Grandpas over Flowers Investigation Team...

희철의굴욕 전광석화 tvN꽃할배수사대 3차 티저 30초

Flower Grandpa Investigation Unit - Grandpas Over ...

야동순재의야동사랑 대동단결 tvN꽃할배수사대 3차 티저 30초

Đội Điều Tra Đẹp Lão (2014)

50 phút | Hàn Quốc

Phim bộ Gia đình Hài

​Nội dung bộ phim Đội Điều Tra Đẹp Lão xoay quanh một nhóm đặc nhiệm đã đến tuổi về hưu tại một phòng thanh tra tỉnh nhỏ ngoại ô thành phố. Nơi cuộc sống thanh bình và hiền hòa 4 người đàn ông ở cái độ tuổi xế chiều này vẫn cặm cụi làm những công việc giấy tờ, để hỗ trợ trưởng thanh tra đã điều đến một nam nhân viên trẻ nhưng lại bị Gay

Đạo diễn: Kim Jin Yeong

Gởi đánh giá Tìm phim online

Nội dung bộ phim Đội Điều Tra Đẹp Lão xoay quanh một nhóm đặc nhiệm đã đến tuổi về hưu tại một phòng thanh tra tỉnh nhỏ ngoại ô thành phố. Nơi cuộc sống thanh bình và hiền hòa 4 người đàn ông ở cái độ tuổi xế chiều này vẫn cặm cụi làm những công việc giấy tờ, để hỗ trợ trưởng thanh tra đã điều đến một nam nhân viên trẻ nhưng lại bị Gay