Đổi Mắt (2017)

90 phút | Hong Kong

Phim lẻ Kinh dị

Minh Y là bà mẹ đơn thân bị mù. Cô và con gái Hoan Hoan sống nhờ quản lý cửa hàng bán hoa. Nhờ bác sĩ Cao mộc mà Minh Y thấy lại được ánh sáng và chuyển đến một căn nhà cổ. Cô không hề hay biết vì việc này mà cả 2 mẹ con bị cuốn vào những sự kiện kỳ lạ.

Đạo diễn: Trương Dương

Gởi đánh giá Tìm phim online

Minh Y là bà mẹ đơn thân bị mù. Cô và con gái Hoan Hoan sống nhờ quản lý cửa hàng bán hoa. Nhờ bác sĩ Cao mộc mà Minh Y thấy lại được ánh sáng và chuyển đến một căn nhà cổ. Cô không hề hay biết vì việc này mà cả 2 mẹ con bị cuốn vào những sự kiện kỳ lạ.

借眼 电影