陳法拉 缺陷美 東西宮略主題曲 MP4

東西宮略 - 第 3 集預告

東西宮略 - 第 14 集預告

東西宮略 - 第 9 集預告

東西宮略 - 第 19 集預告

Đông Cung Tây Lược (2012)

45 phút | Hong Kong

Phim bộ Hài

Tề Tuyên vương vì muốn lấy lại uy danh cho bóng đá nước nhà nên đã nhờ Chung Vô Diệm giúp đỡ với điều kiện làm theo ý cô. Cô muốn làm hoàng hậu trong khi Tuyên Vương cũng hứa lập Hạ Nghênh Xuân làm hoàng hậu.

Đạo diễn: Huỳnh Vỹ Thanh

Gởi đánh giá Tìm phim online

Đông Cung Tây Lược kể về vị vua Tề Tuyên vương vì muốn lấy lại uy danh cho bóng đá nước nhà nên đã nhờ Chung Vô Diệm giúp đỡ với điều kiện làm theo ý cô. Cô muốn làm hoàng hậu trong khi Tuyên Vương cũng hứa lập Hạ Nghênh Xuân làm hoàng hậu. Thế là Tuyên vương lập hai người làm Đông cung và Tây cung từ đó 2 người đẹp này đã gây nhiều sóng gió. Đông Cung Tây Lược có nhiều tình tiết hài hước vui nhộn vì 2 vị nương nương này luôn đối đầu với nhau.