東西宮略 2月18日起 衛視中文台 娘娘爭寵篇

東西宮略 2月18日起 衛視中文台 東宮娘娘篇

東西宮略 - 第 1 集預告

東西宮略 2月18日起 衛視中文台 西宮娘娘篇

Đông Tây Cung Lược (2012)

45 phút | Hong Kong

Phim bộ Tiểu sử Kiếm hiệp Hài

Đông Tây Cung Lược là câu chuyện hài hước xoay quanh giai thoại nàng Chung Vô Diệm, kể về những màn đấu đá tranh giành quyền lực giữa Đông Cung và Tây Cung.

Đạo diễn: Huỳnh Vỹ Thanh

Gởi đánh giá Tìm phim online

Đông Cung Tây Lược được thực hiện theo thủ pháp làm phim hài hước, Tề Tuyên vương (Quách Tấn An) vì muốn lấy lại uy danh cho bóng đá nước Tề nên đã lên núi nhờ cao nhân Chung Vô Diệm (Trần Pháp Lai) giúp đỡ, với điều kiện sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cô. Thế nhưng, Chung Vô Diệm lại nhắm đến ngôi mẫu nghi thiên hạ, trong khi Tề Tuyên vương đã hứa lập người đẹp Hạ Nghênh Xuân (Trần Mẫn Chi) làm hoàng hậu. Quân sư Yến Anh hiến kế cho Tuyên vương lập hai người làm Đông cung và Tây cung. Thật ra Chung Vô Diệm chỉ muốn phò vua giúp nước, nhưng Nghênh Xuân thì vào cung nhằm mục đích trả thù, hai vị nương nương không ngừng gây sóng gió trong chốn hoàng cung.