Đường Đến Ngai Vàng - Tập 2 ( Thuyết Minh )

Đường Đến Ngai Vàng - Tập 3 ( Thuyết Minh )

Đường Đến Ngai Vàng - Tập 4 ( Thuyết Minh )

Đường đến ngai vàng tập 5-Phim duong den ngai vang...

Đường đến ngai vàng tập 6-Phim duong den ngai vang...

Đường đến ngai vàng tập 7-Phim duong den ngai vang...

Đường đến ngai vàng tập 8-Phim duong den ngai vang...

Đường đến ngai vàng tập 9-Phim duong den ngai vang...

Đường Đến Ngai Vàng (2013)

45 phút | Trung Quốc

Phim bộ Tiểu sử Tình cảm

Đường Đến Ngai Vàng xoay quanh cuộc chiến chốn hoàng cung, sự tranh giành quyền lực khiến huynh đệ tương tàn. Những câu chuyện bí mật.

Đạo diễn:

Gởi đánh giá Tìm phim online

Đường Đến Ngai Vàng xoay quanh cuộc chiến chốn hoàng cung, sự tranh giành quyền lực khiến huynh đệ tương tàn. Những câu chuyện bí mật.