Fast & Furious 6 Premiere Event

Fast & Furious 6 - "We Own It (Fast & Furious)"

Fast & Furious 6 - Extended First Look

A Tribute to Paul Walker

Fast & Furious 6 - Trailer

Fast & Furious 6 (2013)

130 phút | Mỹ

Phim lẻ Tâm lý Hình sự Hành động

Lần này, đặc vụ Hobbs phải nhờ đến Dom và nhóm của anh giúp sức trong cuộc vây bắt 1 băng đảng do Owen Shaw cầm đầu. Đổi lại, Dom muốn một bản lý lịch "sạch sẽ" cho mọi người trong đội.

Đạo diễn: Justin Lin

Gởi đánh giá Tìm phim online

Fast And Furious 6 là phần thứ 6 của series phim hành động Mỹ nổi tiếng Fast And Furious. Lần này, đặc vụ Hobbs phải nhờ đến Dom và nhóm của anh giúp sức trong cuộc vây bắt 1 băng đảng do Owen Shaw cầm đầu. Đổi lại, Dom muốn một bản lý lịch "sạch sẽ" cho mọi người trong đội.