Korean Movie 그놈이다 (Fatal Intuition, 2015) 예고편 (Tra...

Korean Movie 그놈이다 (Fatal Intuition, 2015) 메인 예고편 (...

Korean Movie 그놈이다 (Fatal Intuition, 2015) 30초 예고편 ...

Fatal Intuition (2015)

109 phút | Hàn Quốc

Phim lẻ Hình sự Hành động

Câu chuyện về chàng trai luôn cố gắng tìm ra tung tích của kẻ đã sát hại người thân của mình để trả thù

Đạo diễn: Yoon Joon Hyung

Gởi đánh giá Tìm phim online

Câu chuyện về chàng trai luôn cố gắng tìm ra tung tích của kẻ đã sát hại người thân của mình để trả thù

Diễn viên tham gia