김종욱 찾기 (Finding Mr.Destiny, 2010) 예고편 (Trailer)

Grab-and-Kiss scenes from Gong Yoo - Finding mr. D...

Gong Yoo sang "Second First Love" OST- Finding Mr....

Finding Mr Destiny (2010)

110 phút | Hàn Quốc

Phim lẻ Tình cảm Hài

Seo Ji Woo từng du lịch tới Ấn Độ và gặp được tình yêu đích thực của đời mình - Kim Jong Wook. Kể từ đó, Ji Woo không thể nào quên được mối tình đầu của mình, cô đã tìm tới công ty "Tìm lại tình đầu" của Han Gi Joon. Hành trình gian khổ đi tìm người đàn ông mang tên Kim Jong Wook sẽ dẫn tới đâu, khi mà tất cả những gì họ có trong tay chỉ đơn giản là một cái tên?

Đạo diễn: Jang Yoo Jung

Gởi đánh giá Tìm phim online

Seo Ji Woo từng du lịch tới Ấn Độ và gặp được tình yêu đích thực của đời mình - Kim Jong Wook. Kể từ đó, Ji Woo không thể nào quên được mối tình đầu của mình, cô đã tìm tới công ty "Tìm lại tình đầu" của Han Gi Joon. Hành trình gian khổ đi tìm người đàn ông mang tên Kim Jong Wook sẽ dẫn tới đâu, khi mà tất cả những gì họ có trong tay chỉ đơn giản là một cái tên?

Diễn viên tham gia