https://youtube.com/devicesupport

https://youtube.com/devicesupport

https://youtube.com/devicesupport

https://youtube.com/devicesupport

Golden Time (2012)

47 phút | Hàn Quốc

Phim bộ Tâm lý Tình cảm

Bộ phim được đặt trong bối cảnh của một phòng cấp cứu tại bệnh viện Trong thời gian nhanh nhất để cứu mạng sống của một người khi bị thương là những gì bác sĩ phòng cấp cứu cần phải làm, thời gian đó gọi là "Golden Time".

Đạo diễn: Kwon Seok Jang Lee Yoon Jung

Gởi đánh giá Tìm phim online

Bộ phim được đặt trong bối cảnh của một phòng cấp cứu tại bệnh viện
Trong thời gian nhanh nhất để cứu mạng sống của một người khi bị thương là những gì bác sĩ phòng cấp cứu cần phải làm, thời gian đó gọi là "Golden Time".