Good Doctor | 굿닥터 [Trailer / Version 2]

굿 닥터 - Doctor Good EP01 # Trailer

KBS 월화 드라마 굿닥터(Good Doctor) 티저2(teaser2)

굿 닥터 - Doctor Good EP03 # Trailer

KBS 월화 드라마 굿닥터(Good Doctor) 티저1(teaser1)

KBS 월화 드라마 굿닥터(Good Doctor) 티저3(teaser3)

닥터 (Doctor, 2013) 메인 예고편 (Main Trailer)

Good Doctor (2013)

50 phút | Hàn Quốc

Phim bộ Tiểu sử Tình cảm

Chàng trai trẻ có tên Park Si On mang ''hội chứng bác học'' và rối loạn tăng trưởng. Sau này anh trở thành bác sĩ nhi khoa. Bên cạnh có bác sĩ nhi giỏi nhất tên Kim Do Han, lại thường xuyên đối đầu với Park Shi On.

Đạo diễn: Ki Min Soo Kim Jin Woo

Gởi đánh giá Tìm phim online