Hàn Sơn Lệnh (2016)

45 phút | Trung Quốc

Phim bộ Chiến tranh

Để bảo vệ quốc bảo, Du Hiển Dương và quân đội ở Vũ Hán đã quyết định thực hiện một kế hoạch lớn.

Đạo diễn:

Gởi đánh giá Tìm phim online

Năm 1938, Nam Kinh rơi vào tay Nhật. Tướng Nhật khao khát được chiếm báu vật của Hàn Sơn tự để tặng cho Thiên hoàng. Binh nhất Du Hiển Dương sau khi tháo chạy vì muốn trả thù nên đến Tô Châu. Bằng tài năng và dũng khí anh đã đánh bại kẻ thù nhưng vẫn để mất báu vật vào tay giặt. Để bảo vệ quốc bảo, anh và quân đội ở Vũ Hán đã quyết định thực hiện một kế hoạch lớn.

寒山令

Diễn viên tham gia