Hành Trình Tìm Về Kiếp Trước (2016)

25 phút | Trung Quốc

Phim bộ Tình cảm

Diệp Ẩn từ nhỏ đã được sư phụ Ti Âm nuôi nấng và dạy bảo. Sau khi xuất sư, cô bắt đàu hành trình vượt thời gian để tìm về kiếp trước.

Đạo diễn: Cao Lâm Báo

Gởi đánh giá Tìm phim online

Diệp Ẩn từ nhỏ đã được sư phụ Ti Âm nuôi nấng và dạy bảo. Sau khi xuất sư, cô bắt đàu hành trình vượt thời gian để tìm về kiếp trước.

寻找前世之旅马可