Hảo Gia Hỏa (2016)

45 phút | Trung Quốc

Phim bộ Chiến tranh

au biến cố năm 1945, một nhóm chiến sĩ vì bảo vệ một nhân vật quan trọng đến Thượng Hải nhưng lại không biết đó là ai. Từ Tây bắc đến Thượng Hải họ liên tục gặp phải thổ phỉ, đối thủ, kẻ thù.

Đạo diễn: Giản Xuyên Hòa

Gởi đánh giá Tìm phim online

Sau biến cố năm 1945, một nhóm chiến sĩ vì bảo vệ một nhân vật quan trọng đến Thượng Hải nhưng lại không biết đó là ai. Từ Tây bắc đến Thượng Hải họ liên tục gặp phải thổ phỉ, đối thủ, kẻ thù... Họ phải dùng sinh mệnh, trí tuệ và giấc mơ để hoàn thành nhiệm vụ.

好家伙李晨