Korean Movie 헬로우 고스트 (Hello Ghost. 2010) Teaser Tr...

영화 헬로우 고스트 (Hello Ghost, 2010) 예고편

Korean Movie 헬로우 고스트 (Hello Ghost. 2010) Ghost Cha...

차태현과 주연 '헬로우 고스트' 미녀 호스피스 강예원의 매력 탐구

Hello Ghost (2010)

110 phút | Hàn Quốc

Phim lẻ Hài

Ngày nảy ngày nay, có một anh chàng ước mơ được chết. Anh ta tìm đủ mọi cách để chết mà không chết được, lại đâm ra nhìn thấy một đống ma: ma mê gái, ma nghiện thuốc lá, ma khóc nhè, ma háu ăn. Bốn con ma cứ thay nhau nhập vào người anh để thỏa mãn những sở thích của chúng. Cho nên anh chàng tội nghiệp cứ với mãi mà không tới được ước mơ của mình.

Đạo diễn: Kim Young Tak

Gởi đánh giá Tìm phim online

Ngày nảy ngày nay, có một anh chàng ước mơ được chết. Anh ta tìm đủ mọi cách để chết mà không chết được, lại đâm ra nhìn thấy một đống ma: ma mê gái, ma nghiện thuốc lá, ma khóc nhè, ma háu ăn. Bốn con ma cứ thay nhau nhập vào người anh để thỏa mãn những sở thích của chúng. Cho nên anh chàng tội nghiệp cứ với mãi mà không tới được ước mơ của mình.