Hidden Identity (2015)

62 phút | Hàn Quốc

Phim bộ Hình sự Hành động

Một đơn vị cảnh sát được thành lập nhầm bẻ cong những giới hạn của luật pháp để chiến đấu với những tên tội phạm.

Đạo diễn: Kim Jung Min

Gởi đánh giá Tìm phim online

Một đơn vị cảnh sát được thành lập nhầm bẻ cong những giới hạn của luật pháp để chiến đấu với những tên tội phạm.