Hiên Viên Kiếm Chi Hán Chi Vân (2016)

45 phút | Trung Quốc

Phim bộ Thần thoại

Hoàng đế viễn cổ đánh bại ác ma, thanh kiếm của ông hóa thành kiếm khí. Những năm cuối nhà Đông Hán, kiếm khí hóa thành Hướng Vân và Mộ Vân. Tuy nhiên cặp anh em này lại thất lạc từ nhỏ.

Đạo diễn: Phan Văn Kiệt

Gởi đánh giá Tìm phim online

Hoàng đế viễn cổ đánh bại ác ma, thanh kiếm của ông hóa thành kiếm khí. 

Những năm cuối nhà Đông Hán, kiếm khí hóa thành Hướng Vân và Mộ Vân. Tuy nhiên cặp anh em này lại thất lạc từ nhỏ. Khi trưởng thành họ gặp lại nhau trên chiến trường mà không hề nhận biết mình là anh em. 

轩辕剑之汉之云