Họa Giang Hồ Chi Bôi Mạc Đình (2016)

30 phút | Trung Quốc

Phim bộ Hoạt hình

Nhiều năm trước, Tông Suất của Trung Châu, Hoàn Nhan của Bắc Địa và Văn Thái Cực của Nam Cương cùng giành thiên hạ và tổn thất nghiêm trọng. Họ đành lập hiệp nghị đình chiến 20 năm. Sát ngày kết thúc hiệp nghị, 3 nhà vẫn thù địch và nghi kị nhau. Họ tự hạ lệnh Truy Huyết để ám sát người đứng đầu các gia tộc.

Đạo diễn: N/A

Gởi đánh giá Tìm phim online

Nhiều năm trước, Tông Suất của Trung Châu, Hoàn Nhan của Bắc Địa và Văn Thái Cực của Nam Cương cùng giành thiên hạ và tổn thất nghiêm trọng. Họ đành lập hiệp nghị đình chiến 20 năm. Sát ngày kết thúc hiệp nghị, các thế lực bắt đầu trỗi dậy. 3 nhà vẫn thù địch và nghi kị nhau. Họ tự hạ lệnh Truy Huyết để ám sát người đứng đầu các gia tộc và làm náo loạn thiên hạ. 

画江湖之杯莫停