Họa Tâm Sư (2017)

45 phút | Trung Quốc

Phim bộ Thần thoại

Linh Hoan là một họa tâm sư, vì một biến cố mà đến Thương Thành. Ở đây cô gặp Ninh Vi Ngọc, Tư Mã Không Không của tiệm thuốc trung y, đại tiểu thư Lục Tiểu Mạn và vệ đạo sỹ Cửu Tư, họ cùng tham gia cuộc hành trình hóa giải chấp niệm và u sầu của con người.

Đạo diễn: Lâm Kiện Long

Gởi đánh giá Tìm phim online

Linh Hoan là một họa tâm sư, vì một biến cố mà đến Thương Thành. Sau khi đến Thương Thành lại được Ninh Vi Ngọc và Tư Mã Không Không của tiệm thuốc trung y cứu giúp. Ba người lại đến Lục Trạch, tại đây ba người lại quen biết đại tiểu thư Lục Tiểu Mạn và vệ đạo sỹ Cửu Tư. Cuối cùng năm người tham gia cuộc hành trình cùng nhau hóa giải chấp niệm và u sầu của con người. Trải qua một chuỗi các câu chuyện về tình thân, tình yêu và tình ban trên thế gian, cuối cùng bọn họ nhận ra rằng : trên đời này, chỉ có trái tim trong sạch mới là chính đạo, tà ma ngoại đạo cuối cùng sẽ bị chính nghĩa đánh bại.

画心师

Diễn viên tham gia