Recap: First Tried On The Stocking

Recap: Hiking Day

Who Will Be The Next Guide

Recap: Xu Qing Cos play Man Clothing

Recap: Yang Yang Afraid To Speak English

Hoa Tỷ Đệ 2 (2015)

90 phút | Trung Quốc

Show Tivi Show

Tiếp nối thành công của phần 1, phần 2 sẽ là hành trình của 5 chị gái Trịnh Sảng, Trần Ý Hàm, Mao A Mẫn, Ninh Tịnh và Hứa Tình bên 2 chàng trai Tỉnh Bách Nhiên, Dương Dương ở nước Anh.

Đạo diễn: Liêu Kha

Gởi đánh giá Tìm phim online

(花儿与少年2) Tiếp nối thành công của phần 1, phần 2 sẽ là hành trình của 5 chị gái Trịnh Sảng, Trần Ý Hàm, Mao A Mẫn, Ninh Tịnh và Hứa Tình bên 2 chàng trai Tỉnh Bách Nhiên, Dương Dương ở nước Anh.