Noblesse Oblige 宦海奇官 ep1

Noblesse Oblige 宦海奇官 ep3

Noblesse Oblige 宦海奇官 ep4

Noblesse Oblige 宦海奇官 ep5

Noblesse Oblige 宦海奇官 ep6

Hoạn Hải Kỳ Quan (2015)

45 phút | Hong Kong

Phim bộ Tình cảm

Huệ Lâm là 1 trẻ mồ côi được 1 nữ tu nuôi dưỡng. Để có tiền giúp đỡ ni viện và trị bệnh cho bản thân mình, Huệ Lâm và sư muội xuống núi để kiếm tiền và gặp Chấn Phong.

Đạo diễn: Lý Thiêm Thắng

Gởi đánh giá Tìm phim online

Huệ Lâm - là 1 người hầu, nữ hiệp kiêm vệ sĩ của Chấn Phong (Mã Quốc Minh), giỏi võ. Huệ Lâm là 1 trẻ mồ côi được 1 nữ tu nuôi dưỡng. Để có tiền giúp đỡ ni viện và trị bệnh cho bản thân mình, Huệ Lâm và sư muội (Lạc Đồng) xuống núi để kiếm tiền, trong thời gian này Huệ Lâm gặp được Chấn Phong và Chấn Phong lo ngại bị hành thích nên thuê 2 tỷ muội Huệ Lâm bảo vệ cho mình. Huệ Lâm giúp Chấn Phong tránh khỏi nguy hại từ các tay quan chức tham nhũng, sau đó hai người dần hiểu nhau và phát triển tình cảm.