Hoàng Quyền Dịch Thiên Hạ (2017)

45 phút | Trung Quốc

Phim bộ Tâm lý

Phượng Tri Vi vì là thứ xuất nên bị xa lánh rồi hãm hại trục xuất khỏi gia môn. Vì sinh tồn, Phượng Tri Vi giả trai đến Thanh Minh thư viện học sách rồi trở thành quốc sĩ, vào triều làm quan. Bằng tài năng của mình, Phượng Tri Vi đã giúp minh quân lên ngôi.

Đạo diễn: Thẩm Nghiêm

Phim chuyển thể

Gởi đánh giá Tìm phim online

Phượng Tri Vi vì là thứ xuất nên bị xa lánh rồi hãm hại trục xuất khỏi gia môn. Vì sinh tồn, Phượng Tri Vi giả trai đến Thanh Minh thư viện học sách rồi trở thành quốc sĩ, vào triều làm quan. Bằng tài năng của mình, Phượng Tri Vi đã giúp minh quân lên ngôi. 

凰权·弈天下

Diễn viên tham gia