Hot Boy Nổi Loạn - Câu Chuyện Về Thằng Cười, Cô Gá...

Trailer HOTBOY NỔI LOẠN

HOTBOY NỔI LOẠN (Ống Kính Hậu Trường)

CÒN NHỮNG ĐÊM BUỒN/THE BLUE NIGHTS - Hotboy Nổi Lo...

Hotboy Nổi Loạn (2012)

100 phút | Việt Nam

Phim lẻ Tâm lý Tình cảm

Hotboy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt gồm có 2 câu chuyện song hành với nhau. Bộ phim là 1 lời cảnh báo về 1 hiện tượng có thật bắt đầu manh nha xuất hiện ở Việt Nam và có nguy cơ bùng phát trong tương lai: nghề mại dâm đồng tính nam bên cạnh nghề mại dâm nữ. Bộ phim này muốn miêu tả chân thực đời sống nghề nghiệp cũng như thế giới nội tâm của những người hành nghề mại dâm, cả nam lẫn nữ.

Đạo diễn: Vũ Ngọc Đãng

Gởi đánh giá Tìm phim online

Hotboy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt gồm có 2 câu chuyện song hành với nhau. Bộ phim là 1 lời cảnh báo về 1 hiện tượng có thật bắt đầu manh nha xuất hiện ở Việt Nam và có nguy cơ bùng phát trong tương lai: nghề mại dâm đồng tính nam bên cạnh nghề mại dâm nữ. Bộ phim này muốn miêu tả chân thực đời sống nghề nghiệp cũng như thế giới nội tâm của những người hành nghề mại dâm, cả nam lẫn nữ.