Hotel Artemis | Khách sạn Artemis (2018)

0 phút | Mỹ

Phim lẻ Viễn tưởng Hành động

Hotel Artemis (2018) lấy bối cảnh tại Los Angeles ở thì tương- lai- gần. Phim là câu chuyện kể về nhóm y tá hoạt động bí mật trong một phòng khám dành riêng cho bọn tội phạm nguy hiểm.

Đạo diễn: Drew Pearce

Gởi đánh giá Tìm phim online

Hotel Artemis (2018) lấy bối cảnh tại Los Angeles ở thì tương- lai- gần. Phim là câu chuyện kể về nhóm y tá hoạt động bí mật trong một phòng khám dành riêng cho bọn tội phạm nguy hiểm.