Imaginary Cat | Yoo Seung-Ho Trailer 1 | 상상고양이 티저 ...

상상고양이 예고 영상

MBC 에브리원 상상고양이

[New] Imaginary Cat (상상고양이) Yoo Seung Ho (유승호)

[BTS] Yoo Seung Ho/ Imaginary Cat 3

Imaginary Cat (2015)

49 phút | Hàn Quốc

Phim bộ Tình cảm

Đây là bộ phim đầu tiên về loài mèo ở Hàn Quốc. Một con người và 1 chú mèo có chung cảnh ngộ, sống cùng nhau và bù đắp chữa lành vết thương cho nhau bằng những cảm thông, chia sẻ.

Đạo diễn: Lee Hyun Joo

Gởi đánh giá Tìm phim online

Đây là bộ phim đầu tiên về loài mèo ở Hàn Quốc. Một con người và 1 chú mèo có chung cảnh ngộ, sống cùng nhau và bù đắp chữa lành vết thương cho nhau bằng những cảm thông, chia sẻ.