In Another Country | trailer Cannes Film Festival ...

In Another Country (다른 나라에서) 30 sec spot trailer

In Another Country (2012)

90 phút | Hàn Quốc

Phim lẻ Tâm lý Gia đình

him Mảnh Ghép Nơi Đất Khách nói về câu chuyện của hai mẹ con chạy đến bờ biển Mohang để tránh nợ. Tại đây cô con gái hiện là sinh viên trường điện ảnh đã cố gắn nghĩ ra một kịch bản phim ngắn về ba người phũ nữ cùng có tên Anne. Một người là đạo diễn, một người đã li dị chồng còn một người có chồng nhưng lại ngoại tình với môt người đàn ông khác. Cả ba người đều ở trong một khách sạn tại bờ biển Mohang....

Đạo diễn: Hong Sang Soo

Gởi đánh giá Tìm phim online

Một cô gái, vốn là sinh viên trường điện ảnh cùng mẹ chạy trốn đến khu bờ biển Mohang để tránh khoản nợ vay khó trả. Để giữ mình bình tĩnh, cô gái bắt đầu thử viết một kịch bản phim ngắn: Có ba người phụ nữ cùng tên Anne, lần lượt đến khu bờ biển Mohang này. Người đầu tiên là một đạo diễn phim nổi tiếng. Người thứ hai là môt phụ nữ đã có chồng qua lại với một người đàn ông Hàn Quốc. Người thứ ba là một phụ nữ đã li dị vì chồng của cô bỏ theo một phụ nữ Hàn Quốc. Một người con gái khác trông nom cái khách sạn nhỏ ngay bờ biển của bố mẹ cô. Một người cứu hộ luôn cần mẫn đi lại dọc bờ biển nghỉ ngơi ngay gần đó. Ba người phụ nữ tên Anne đều ở trong khách sạn nhỏ đó, với sự quan tâm giúp đỡ của cô gái con người chủ, và tại bờ biển họ đã gặp được người cứu hộ ấy…